Pošalji prijatelju

Геодетска снимања и израда геодетских подлога

Геодетско снимање терена и објеката у најразличитијим подручјима и под најразличитијим условима. Геодетско снимање изводи се применом најсавременије геодетске опреме (ГПС, ласерске високопрецизне тоталне станице...).Обрада података и израда геодетских подлога - топографских и катастарско-топографских планова, као подлога за пројектовање најразличитијих објеката (аутопутеви,пруге, мостови, тунели, торњеви, зграде...)

Повратак