Pošalji prijatelju

Геодетске мреже

Геодетска мрежа представља основу са које ће се вршити геодетско снимање, обележавање и геодетско осматрање понашања објеката и тла. Рекогносцирање (избор положаја), стабилазација, мерења у мрежи применом најсавременије геодетске опреме (ГПС, ласерске високопрецизне тоталне станице, дигитални нивелири...), обрада података, изравнања геодетских мрежа и израда елабората геодетских мрежа.

 

Повратак