Pošalji prijatelju

Инжењерска геодезија

Инжењерска геодезија је посебна област у геодезији, где се на најразличитијим и најкомплекснијим инжењерским објектима примењују различита знања, вештине,методе и опрема из области геодезије. Подразумева израду геодетских мрежа, специфична снимања и израду геодетских подлога за потребе израде пројеката комплексних инжењерских објеката. Такође подразумева и примену геодезије у испитивању конструкција, геодетском осматрању објеката и тла, у току и послеграђења објеката, као и геодетски надзор извођења радова.

Повратак