Pošalji prijatelju

Пројекти експропријације

Пројектовање и изградња сваког објекта без обзира на величину и комплексност мора бити јасно дефинисана у смислу решавања имовинско-правних односа. То је и основна намена израде пројеката експропријације, како би се на време и јасно дефинисало подручје будућих радова и изградње обејката, као и власништво објеката у циљу њихове што економичније експлоатације и одржавања.

Пројекти експропријације

Повратак