Pošalji prijatelju

Пројекти геодетског обележавања

Пројекти геодетског обележавања су саставни део обимне и комплексне техничке документације. Пројекат геодетског обележавања представља синтезу свих пројеката у једну целину. Пројектом геодетског обележавања се дефинишу сви неопходни елементи како би се пројектована геометрија неког инжењерског објекта пренела на терен и почела изградња.

 

Повратак