Pošalji prijatelju

Пројекти геодетског осматрања понашања објеката и тла

У току изградње, након завршетка радова и у току експлоатације, у циљу што бољег чувања и одржавања објеката неопходно је пратити понашање објекта и тла - тзв. геодетске оскултације објеката. Пројектима геодетског осматрања објеката и тла јасно се дефинишу услови тачности, све радње, опрема, методе и временски интервали осматрања објеката, како би се на време и са неопходном тачношћу откриле евентуалне деформације на објекту и на време извршиле одоговарајуће радње у смислу санације или реконструкције.

Повратак