Pošalji prijatelju

Инжињерскогеолошке и геотехничке подлоге за планску документацију, генерални пројекти и студије

Израда инжењерско-геолошких и геотехничких подлога за планску документацију (просторне, генералне и регулационе планове), израда инжењерскогеолошких и геотехничких студија, као и израда специјалистичке геолошке, хидрогеолошке и геотехничке документације.

Повратак