Pošalji prijatelju

Геотехнички елаборати

  • генералних пројеката за грађевинско пројектовање (железничке пруге, аутопутеви и остали путеви, трамвајске пруге, мостови, тунели, пропусти и остали инфраструктурни објекти, стамбени, пословни и други објекти и сл.),

  • израда инжењерскогеолошких и геотехничких подлога за идејне и главне пројекте за разноврсно грађевинско пројектовање (железничке пруге, аутопутеви и остали путеви, трамвајске пруге, мостови, тунели, пропусти и остали инфраструктурни објекти, стамбени, пословни и други објекти и сл.),

  • израда инжењерскогеолошких и геоетехничких подлога за идејне и главне пројекте санација клизишта, тецишта и осталих појава нестабилности терена

Амбасада САД - геотехнички пресеци терена

Авала - развијени ИГ профил темељне јаме

Богдање - геотехнички пресек терена кроз клизиште

Др. Ивана Рибара - подужни пресек за стамбене објекте

Коридор у Колубарском басену - геолошка карта

Мост преко Дунава у Винчи - сит и подужни пресек терена

Повратак