Pošalji prijatelju

Пројекти истраживања

У складу са Законом о геолошким истраживањима, геолошка истраживања се изводе према Пројекту геолошких истраживања. 

Пројекат садржи: пројектни задатак, опште податке о истражном простору, преглед резултата раније извршених истраживања, пројектна решења процеса геолошких истраживања, спецификацију радова по врсти и обиму, предрачун радова, динамику извођења радова, рокове њиховог завршетка, као и остале прилоге утврђене законом. Повратак