Испитивање конструкција

Испитивање новосаграђеног друмског преднапрегнутог бетонског моста преко реке Лим у Пријепољу

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста преко реке Лим у Пријепољу у статичком смислу је конструкција типа континуалног носача на три поља укупне ...

детаљније

Испитивање конструкције под пробним оптерећењем два друмска моста на аутопуту Е-75 Добановци - Бубањ поток - сектор 4 у саставу петље "Орловача" број 24 (м-"24"/2 и м-"24"/3)

Испитивање је вршено на две интегралне рамовске АБ плочасте конструкције, чији су распони: 17,55+18,00+18,00+17,55m. Коловоз оба моста ширине 2х4,75=9,50m ...

детаљније

Испитивање под пробним оптерећењем друмско-железничког моста преко Дунава ''ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ'' са прилазним конструкцијама

Челична конструкција изнад воде је континуални решеткасти носач са 5 отвора укупне дужине 809 метара. Прилазне конструкције са панчевачке стране су челичне и спрегнуте а са ...

детаљније

Железнички мост на км 13+056 пруге Ниш-Димитровград преко реке Нишаве

Испитивање под пробним оптерећењем челичне решеткасте конструкције моста ,после санације, распона Л=51,20м,висине 6,00-8,00м, 2005 година ...

детаљније

Latest news

Све вести