štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Испитивање армиранобетонских друмских мостова леве траке аутопута Е-75 Хоргош-Нови Сад, деоница од km 1+125 до km 28+000

Година реализације: 2011.

Испитивано је седам мостова у трупу аутопута. Мостови су система простих греда у фази монтаже,који се потом монолитизују - континуирају армиранобетонском коловозном плочом или рамовске конструкције које се лију на лицу места. Укупна дужина мостова је од L=31,10m до L=56,10m.

slika

Повратак