štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Испитивањe новог армиранобетонског претходно напрегнутог друмског моста преко реке Лим у месту Бродарево под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења

Година реализације: 2011.

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста који повезује реку Лим и Бродарево, односно магистрални пут на десној обали са железничком станицом тј. селима на левој обали реке. Објекат се састоји из прилазних конструкција на левој и десној обали реке Лим и главне конструкције моста која премошћава реку укупне дужине 87,90 м.

slika

Повратак