Стручни надзор

Стручни надзор на санацији главног терена ФК "Црвена звезда" и терена омладинске школе фудбала (терен 5) у склопу комплекса стадиона ФК "Црвена звезда"

Стручни надзор на санацији главног терена ФК "Црвена звезда" и терена омладинске школе фудбала (терен 5) у склопу комплекса стадиона ФК "Црвена звезда" ...

детаљније

Стручни надзор на санацији кранских стаза на депоу репроматеријала у Lafarge BFC, Беочин

Стручни надзор на санацији кранских стаза на депоу репроматеријала у Lafarge BFC, Беочин ...

детаљније

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи КДУ у улици Љубише Миодраговића у насељу Миријево, Београд

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи КДУ у улици Љубише Миодраговића у насељу Миријево, Београд ...

детаљније

Стручни надзор на извођењу регионалног и дистрибутивног водоводног цевовода у насељу Кршевица-Клиновац у општини Бујановац

Стручни надзор на извођењу регионалног и дистрибутивног водоводног цевовода у насељу Кршевица-Клиновац у општини Бујановац ...

детаљније

Стручни надзор на реконструкцији главног доводног цевовода (Јарменовац-Топола), три изворишта и постројења за питку воду за водоснадбевање града Тополе

Стручни надзор на реконструкцији главног доводног цевовода (Јарменовац-Топола), три изворишта и постројења за питку воду за водоснадбевање града Тополе ...

детаљније