štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Стручни и пројектантски надзор на санацији друмско-железничког "Панчевачког" моста преко Дунава - I фаза

Радови на железничким инундацијама на левој обали Дунава обухватали су уграђивање додатних елемената за ојачање конструкција инундација као и потпуно обнаваљање анти-корозионе заштите ( пескарење до нивоа Са 21/2 и премазивање површина конструктивних елемената са 4 предвиђена премаза).

- радови на главној конструкцији моста предвиђали су замену оштећених елемената конструкције новим ( уграђено 150т челика ), обнављање анти-корозионе заштите на спољашњим површинама конструкције као и на унутрашњим површинама доњег појаса главних решеткастих носача ( обнављање АКЗ-а обухватало је пескарење површина до степена Са 21/2 и њихова заштита са предвиђеним премазима

1
 

Повратак