Претходне студије оправданости

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу Колубарског басена

У Генералном пројекту дата су решења за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу Колубарског басена ...

детаљније

Претходна студија оправданости са генералним пројектом реконструкције и модернизације пруге Ниш - Димитровград - граница Бугарске

Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом имала је циљ да се сагледају сви аспекти постојећег стања пруге и предложе будућа техничка решења и капацитети ...

детаљније

Претходна студија оправданости са генералним пројектом изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије

Утврђивање оправданости реализације инвестиције - изградње оптичке инфраструктуре у складу са Генералним пројектом на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Правилника ...

детаљније

Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б

Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б, конципирана је на основу достигнутог сазнања да решавање проблема ...

детаљније