štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и главни пројекат реконструкције и надградње објекта улазног анекса уз спортску халу ФК ”Борац” Чачак

Година реализације: 2008

СЛ

Ново пројектовани објекат у оквиру јединственог габарита чине следеће просторно функционалне целине :

  • Централни хол са контролом улаза и пратећим просторијама у приземљу

  • Услужно комерцијапни део - кафе ресторан у приземљу и изложбени простор музеја кошарке на спрату. За потребе кафе ресторана пројектом је обухваћена и адаптација просторија испод трибина у оквиру хале.

  • Административни део за рад управе кошаркашког клуба и техничког особља на нивоу спрата

Објекат је спратности П+1 повшине 515 м2 .

Повратак