štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејно решење спортско рекреативне зоне комплекса Прибојска бања

Година реализације: 2009

 Планирани спортско рекреативни садржаји налазе се у зони која је важећим Планом детаљне регулације дела Прибојске Бање предвиђена за ову намену и за ову зону ПДР је предвиђена разрада Урбанистичким пројектом.

Површина предвиђена за спортско рекреативну намену је укупне површине око 2,5ха, израженог рељефа - у просеку око 20м1 денивелације по правцу североисток-југозапад. 

На предметним парцелама и овим идејним решењем, планирана је изградња спортско - рекреативног комплекса, који би имао следеће садржаје: приземни објекат, површине око 580м2, два отворена терена за тенис на шљаци са припадајућим трибинама, један терен за кошарку,три отворена терена за одбојку и трим стаза дужине око 700м, која пролази кроз пошумљени део комплекса.

Све партерно обрађене површине су озелењене и све слободне површине су пошумљене.

Повратак