štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат адаптације и санације постојећих спортско-рекреативних објеката за уређење комплекса ” Општинско спортско село ” на територији општине Савски венац

Година реализације: 2009

Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих спортских терена и партерно уређење предметне локације уз Делиградску улицу у Београду. Пројектом партерног уређења предвиђене су интервенције на целој површини.

Простор је конципиран по групама-врстама спортова и потребама рекреативаца као и према топографији терена.

 На главном улазу из Делиградске улице, налази се портирница за чувара (контрола улаза). На истом нивоу уз постојећу шкарпу а дуж потпорног зида, налазе се три неограђена асфалтирана терена, плато са тренажним бициклима и монтажни помоћни објекат са тремом.

На нижем нивоу се налазе два кошаркашка терена са полиуретанском подлогом. На следећем, нижем нивоу је паркинг (51 место). 

У централном делу комплекса је смештен парк са опремом за игру деце (љуљашке, клацкалице, вртешке и сл.). Травнати терен који се у каскадама спушта ка амфитеатру, испресецан је пешачким стазама и степеницама од ломљеног камена, а на различитим нивоима су смештени озелењени платои.

На крају парцеле према ветеринарском факултету, налазе се четири ограђена тениска терена од којих два имају подлогу од шљаке а два акрилну подлогу. И ови терени су постављени каскадно према природној конфигурацији.

Уз главну пешачку стазу су распоређене клупе, корпе за смеће, парковско осветљење. 

Повратак