Електровучне мреже

Главни пројекат реконструкције исправљачке станице «Вреоци» ЈП ТЕНТ,»Колубара А» Велики Црљени

Израда Главног пројекта реконструкције исправљачке станице за напајање вучних средстава индустријског транспорта угља за потребе ЈП ТЕНТ,»Колубара А» у Великим Црљенима ...

детаљније

Главни пројекат трафо станице 20/0,4 KV,250 KVА са уклапањем 1KV и 20 KV у мрежу електродистрибуцији у желелезничкој станици Суботица.

Израда главног пројект -а ТС 20/0,4 KV,250 KVA са уклапањем постојећег конзума 1KV железничких објеката станице Суботица и 20 KV каблова у мрежу електродистрибуције Суботица ...

детаљније

Главни пројекат електрификације пруге Никшић-Подгорица

Електрификација комплетне пруге са пратећом опремом и објектима у склопу које су урађени пројекти контактне мреже ...

детаљније

Главни пројекат eлектрификације пруге Краљево – Заблаће

Електрификација у склопу које су планирани пројекти контактне мреже, осигурање пруге са прилагођењем електрификацији и одговарајући оптомонтажни ТТ каблови и уређаји у дужини ...

детаљније