štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат трафо станице 20/0,4 KV,250 KVА са уклапањем 1KV и 20 KV у мрежу електродистрибуцији у желелезничкој станици Суботица.

Година реализације: 2009

Израда главног пројект -а ТС 20/0,4 KV,250 KVA са уклапањем постојећег конзума 1KV железничких објеката станице Суботица и 20 KV каблова у мрежу електродистрибуције Суботица.

Повратак