Потпорни зидови

У Саобраћајном Институт ЦИП урађен је велики број пројеката потпорних конструкција, којима се осигуравају стрми засеци природних падина, насипи и темељне јаме. Узависности од проблема који се јављају на одређеном локалитету, примењују се различите врсте потпорних конструкција: зидови од неармираног и армираног бетона, зидови од габиона, конструкције од шипова, дијафрагми, армиране земље, сидрене конструкције за осигурање косина.Репрезентативни пример пројектованих и изведених потпорних конструкција је потпорна конструкција од армиране земље на обилазници око Овчар Бање.

Косина на 198 км пруге Београд-Бар у току санацијеПотпорни зид у Мокрој Гори

Пројектом обилазнице око Овчар Бање, предвиђено је да се део пута између новопројектованог моста и тунела налази на насипу који је због скученог простора морао да има вертикалну потпорну конструкцију велике висине. Саобраћајни Институт ЦИП је као најрационалније решење урадио пројекат потпорне конструкције од армиране земље, која представља је композит од камене или земљане испуне (насипа), геомрежа и елемената за обраду слободних површина.

Дужина конструкције од тунела до моста је 165м, а дужина на навозној рампи на десној обали реке је 28м. Максимална висина конструкције од армиране земље непосредно уз обалне стубове је 8.80м. Узимајући у обзир укупне димензије конструкције, овај објекат је тренутно највећи на Балкану, урађен у овом систему.
Радови на обилазници Овчар Бање завршени су у току 2007 године, када је пуштена у саобраћај.

Изведена потпорна конструкција од армиране земље у Овчар БањиИзведена потпорна конструкција од армиране земље у Овчар Бањи