štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат Новосадског железничког чвора II етапа Локомотивски депо, техничко-путничка станица, група за намирење и колска радионица

Година реализације: 2010

slika2

На основу претходно израђеног Генералног пројекта, који је усвојен 2002. године од стране Републичке ревизионе комисије, Саобраћајни институт ЦИП је израдио Идејни пројекат постројења и објеката за локомотивски депо, техничко-путничку станицу, групу за намирење и колску радионицу.

Пројекат је урађен водећи рачуна о већ изграђеним објектима станице Нови Сад Ранжирна, технолошким захтевима, постојећој испланираној комуналној инфраструктури, као и започетим објектима групе за намирење. По изградњи објеката II етапе биће могуће да се дефинитивно напусте стара железничка станица Нови Сад Ложионица и ослободи простор за развој града.

Локомотивски депо је пројектован као проточна, комбинована хала тестерастог облика која се састоји од хале "А" и "Б" и анекса. Хала "А" намењена је за преглед и одржавање дизел локомотива, електро локомотива и ванредне прегледе, док се у хали "Б" обављају прегледи и одржавање електро моторних и дизел моторних возова.

slika3

У оквиру техничко-путничке станице обавља се грубо чишћење и прање и темељна нега кола и гарнитура у хали за негу кола. За обављање ових операција пројектована су колосечна постројења за пријем, гарирање, ситно одржавање, опремање и отпрему гарнитура, као и формирање састава.

Група за намирење намењена је снабдевању вучних возила песком, уљима, водом и горивом. Објекти пројектовани за извршење ових операција су ; пескара са силосима, пумпна станица, складиште уља, претакалиште, складиште дизел горива, постројење против пожарне заштите, претоварна пумпна станица, подземни резервоар, канали за дневне прегледе и стајалиште за намирење дизел горивом.

Колска радионица је предвиђена као објекат у коме ће се обављати одржавање путничких и теретних кола кроз следеће врсте редовног и ванредног одржавања; дневни прегледи, месечни прегледи, ванредне оправке мањег обима, ванредне оправке већег обима, контролни прегледи.

На комплексу је пројектовано и постројење за пречишћавање отпадних вода, унутрашње саобраћајнице за приступ објектима са паркинзима.

Повратак