štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Железнички чвор Љубљана

1

Ново урбанистичко решење центра Љубљане, студије "Тауерн" и "Балкан", оптерећеност постојећег стања чвора низом проблема, као што су: недовољни капацитети, уска грал, бројна пресецања путева вожње у нивоу, затим очекивање интензивирања железничког саобраћаја у будућности, а посебно приградског саобраћаја, били су непосредан повод за покретање питања концепције даљег развоја чвора.

Тај сложен задатак поверен је Саобраћајном институту ЦИП 1979. године. Основни концепт развоја железничког чвора Љубљана, по предлогу стручњака Саобраћајног института ЦИП, заснивао се на следећим принципима и циљевима:

  1. Постепено изградити довољно велике капацитете чвора, да би се железнички саобраћај могао несметано развијати на подручју СР Словеније и да би се мгао прихватити и пропуштати повећани обим саобраћаја међународног саобраћаја који гравитира преко овог подручја;

  2. Задржати све железничке капацитете на постојећим локацијама, уз њихову модернизацију и уклапање у ново техничко-технолошко решење;

  3. Раздвојити теретни саобраћај од путничког у циљу растерећења капацитета чвора и ослобађања централне зоне града од теретног саобраћаја;

  4. Створити концептом решења чвора услове за висок степен безбедности саобраћаја;

  5. Посебну пажњу посветити рационалним технолошким решењима станица и пруга;

  6. Дати решење чвора које се може етапно изграђивати и економски оправдати са становишта инвестиција. При томе настојати да свака етапа представља заокружену техничко-технолошку целину;

  7. Провођењем брзих пруга корз чвор и изградњом обилазне теретне пруге, створити услове да се постојеће пруге растерете од саобраћаја, да се модернизују и прилагоде за потребе приградског и градског саобраћаја;

  8. Максимално користити постојеће железничко земљиште, као и раније предвиђене резервате и коридоре.

2

На основу усвојеног концепта развоја чвора Саобраћајни институт ЦИП је урадио идејне пројекте станица и постројења у чвору, идејне пројекте нових прикључених пруга и идејне пројекте реконструкција и доградње другог колосека на пругама за приградески саобраћај.

Рад Саобраћајног института ЦИП на железничком чвору Љубљана трајао је око 10 година уз успешну и коректну сарадњу са ЖТ Љубљана и свим градским структурама.

3
Повратак