Пруге

Пруга Београд - Бар

Пруга Београд-Бар је једноколосечна пруга за мешовит саобраћај. Рађена је у периоду 1952. - 1976. у етапама и тако пуштана у експлоатацију. Дужина пруге износи 454.8 км од ...

детаљније

Пруга Сарајево - Плоче

На прузи Сарајево - Плоче, укупне дужине 194,6 километара, урадили смо пројекте за 108 тунела укупне дужине 35880 метара. Такође смо урадили пројекте за 64 вијадукта дужине ...

детаљније

Главни пројекат пруге Ваљево - Липница (Лозница)

Пруга Ваљево - Липница је пројектована као једноколосечна пруга, дужине 67,413км, за пројектовану брзину од 120 км/х, осовинско оптерећење од 225 кН, меродавни нагиб 12‰ ...

детаљније

Идејни пројекат и планска документација реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге: Београд - Нови Сад - Суботица - Граница Мађарске, деоница : Стара Пазова - Нови Сад, дужине 40,44км

За реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад, Саобраћајни институт ЦИП је урадио планску документацију и Идејни пројекат ...

детаљније

Пруга Мајданпек - Бор

На прузи Мајданпек - Бор, укупне дужине 42 километара, урадили смо пројекте за 28 тунела укупне дужине 11305 метара. Урадили смо пројекте и за 18 мостова укупне дужине 2105 ...

детаљније

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд - Панчево - Вршац - државна граница, деоница Панчевачки мост - станица Панчево Главна

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд-Панчево-Вршац-државна граница, на деоници: распутница Панчевачки мост - станица Панчево Главна, од km 4+742 ...

детаљније

Генерални пројекат пруге Рашка - Нови Пазар

Директно повезивање пруге Рашка - Нови Пазар са пругом Лапово - Краљево - Косово Поље - државна граница, предвиђено је у железничкој станици Рашка ...

детаљније

Главни пројекат туристичке пруге узаног колосека Шарган-Витаси-Мокра Гора

Техничка документација пруге Шарган Витаси - Мокра Гора Пруга узаног колосека, ширине 760 mm, од станица Шарган Витаси до станице Мокра Гора постојала је као део пруге ...

детаљније

Главни пројекат изградња другог колосека са пратећом инфраструктуром пруге: Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - државна граница од км: 4+742 до км: 8+690

Циљ израде Главног пројекта је стварање услова за постепену реализацију плана реконструкције постојеће једноколосечне пруге у двоколосечну пругу од станице Београд Центар ...

детаљније

Latest news

Све вести