Пруге

Идејни и Главни пројекат грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Ћеле Кула-Станичење (км 4+900 - км 64+152)

Постојећа једноколосечна железничка пруга Ниш-Димитровград-Граница Бугарске, изграђена је 1888. године ...

детаљније

Генерални и Идејни пројекат Теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче

Београд и Панчево повезани су железничком пругом преко Панчевачког моста, која пролази кроз централне зоне градова ...

детаљније

Идејна решења и Главни пројекти реконструкције и подизања нивоа осигурања на постојећим путним прелазима у нивоу

Укрштаји друмске саобраћајнице са железничком пругом - путни прелази у нивоу - представљају опасна места ’’црне тачке’’ на којима су веома често евидентирани ванредни догађаји ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције и модернизације пруге Батајница - Голубинци

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација постојеће пруге Батајница - Голубинци, за брзине од 120км/ч. Предвиђен је виши степен безбедности саобраћаја, краће ...

детаљније

Генерални, Идејни и Главни пројекат за изградњу индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже за потребе ПД "Термоелектране и копови Костолац"

Циљ израде техничке документације је изградња индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже ...

детаљније

Идејно решење пруге Ниш - Прешево -ремонт и реконструкција за брзину до 120км/ч

Предмет документације је реконструкција и модернизација постојећих колосека пруге дужине Л=156км и станица на деоници Ниш - Прешево - Граница Македоније, за брзину до 120км/ч ...

детаљније

Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Петроварадин - Беочин

Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција и модернизација пруге Петроварадин - Беочин у дужини Л=17км и станица Сремска Каменица, Лединци и Беочин. Урађена су и анализирана ...

детаљније

Главни пројекат ремонта пруге Ресник - Вреоци

Пројектом је предвиђен ремонт једноколосечне пруге Ресник - Вреоци, на одређеним деоницама и то: тотални ремонт доњег и горњег строја пруге и проширење планума на 6м, ремонт ...

детаљније

Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Батајница - Голубинци - Шид - Граница Хрватске

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Батајница - Голубинци - Шид - Граница Хрватске у дужини Л=100км, која представља саставни део коридора 10 и то ...

детаљније

Генерални пројекат реконструкције и модернизације пруге Ресник - Велика Плана - Ниш

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација пруге Ресник - Велика Плана - Ниш у дужини Л=240км, која представља саставни део коридора 10 и то за брзине кретања ...

детаљније

Latest news

Све вести