Пруге

Главни пројекат реконструкције и модернизације пруге Гиље - Ћуприја - Параћин

Пројектом је предвиђена реконструкција и модернизација постојеће пруге Гиље - Ћуприја - Параћин за брзине од 80км/ч и изградња нове двоколосечне пруге у дужини од 10,2км за ...

детаљније