štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат изградња другог колосека са пратећом инфраструктуром пруге: Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - државна граница од км: 4+742 до км: 8+690

Година реализације: 2008

Деоница од службеног места "Панчевачки Мост" до укрснице "Крњача", од км: 4 + 742 до км: 8 + 690 представља прву етапу у испуњењу тог циља. За другу деоницу је урађен Идејни пројекат, од станице "Крњача" до "Панчево Главне", тј. од км: 7 + 650 до км: 19 + 600.

Постојећа пруга је једноколосечна, електрифицирана, са шинама типа 49Е1, дрвеним праговима, колосечним прибором типа "К" и засторном призмом од кречњачког туцаника.

Овим пројектом је обухваћена: реконструкција постојећег колосека, изградња другог колосека; у укрсници "Крњача" изградња трећег, станичног колосека са колосечним везама; реконструкција колосека и веза у службеном месту "Панчевачки Мост"; изградња новог стајалишта поред насеља Крњача; електрификација, доградња и реконструкција контактне мреже, ТТ и СС уређаја.

Предвиђена је и санација моста преко Дунава ("Панчевачки Мост"). Санација моста би се одвијала фазно, прво би се санирала друмска конструкција ка Београду, а затим друмска конструкција ка Панчеву. Након друмских конструкција санирао би се средњи део мостовске конструкције (прво десни па потом леви колосек).

У првој фази се гради нови колосек ("десни банатски"), након његовог пуштања у саобраћај приступа се реконструкцији постојећег колосека ("левог банатског"). За нову конструкцију горњег строја користе се шине типа 49Е1, квалитета 260, еластични колосечни прибор на дрвеним праговима. Све уграђене скретнице су типа 49Е1-300-6°. Колосеци и скретнице су заварени у ДТШ.

Нови перон који је предвиђен у стајалишту "Крњача Мост" је дужине 220.0м, ширине 7.0м, висине 35.0цм изнад ГИШ-а од монтажних елемената ("Бехатон плоче").

У стајалишту "Крњача Мост"пројектован је потходник, перонска надстрешница, потпорни зидови као и прилазне пешачке стазе.

Повратак