štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат и планска документација реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге: Београд - Нови Сад - Суботица - Граница Мађарске, деоница : Стара Пазова - Нови Сад, дужине 40,44км

Година реализације: 2010.

За реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад, Саобраћајни институт ЦИП је урадио планску документацију и Идејни пројекат.

Идејни пројекат је урађен у складу са Међународним споразумима, Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним планом АП Војводине, као и стандардима Трансевропске железничке мреже.

На овој деоници предвиђена је савремена двоколосечна електрифицирана пруга за мешовити путнички и теретни саобраћај са техничким елементима трасе за брзину 200 km/h, уз ограничења из просторно-урбанистичких разлога у складу са европским стандардима интероперабилности;

  • Дужина деонице двоколосечне пруге је 40,4 км и краћа је од постојеће пруге за око 1 км;
  • Двоколосечна пруга користи делове трасе постојеће пруге где год је то могуће, а напушта је у зонама где то условљавају постојећи мали полупречници кривина и други услови;
  • На овој деоници пруге пројектоване су 4 станице са високим стандардима приступа путника возу: 3 постојеће станице Инђија, Сремски Карловци и Петроварадин се реконструишу и гради се нова станица Бешка.

Најзначајнији објекти на прузи су:

  • тунел "Чортановци" дужине 1150м, који је због веома сложених геотехничких карактеристика терена - клизишта пројектован са две одвојене једноколосечне тунелске цеви;
  • вијадукт дужине око 3 км, којим траса двоколосечне пруге прелази преко геотехнички сложеног терена на делу од тунела до алувиона Дунава, а пројектовано је и низ других објекта (мостови, вијадукти, подвожњаци, надвожњаци, пешачко-бициклистички потходници).

Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама решена су денивелисано подвожњацима и надвожњацима. Пројекат пруге испуњава високе еколошке стандарде у складу са условима заштите споменика културе и природе, уз савремене мере заштите од буке. Пројектом је омогућено да се изградња врши под саобраћајем, са минимално неопходним прекидима.

Реализација овог пројекта ће значајно скратити време путовања возом између Београда и Новог Сада. Поред брзине, пруга ће пружити висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе, што ће допринети конкурентској способности железнице, смањити трошкове превоза и повећати ниво еколошке заштите. Пројекат ће дати и значајан допринос развоју привреде Србије.

Израда Главног пројекта поверена је Саобраћајном институту ЦИП као највећој домаћој пројектантској фирми, која ће уз максимално ангажовање својих стручњака из свих области, урадити геодетска снимања, геотехничка испитивања и Главни пројекат у што је могуће краћем року, како би се што пре створили услови за почетак изградње.

слика

Повратак