štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд - Панчево - Вршац - државна граница, деоница Панчевачки мост - станица Панчево Главна

Година реализације: 2013.

slika

Предмет пројекта

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд-Панчево-Вршац-државна граница, на деоници: распутница Панчевачки мост - станица Панчево Главна, од km 4+742 до km 19+600, дужине 14,86 км, (изграђена је деоница двоколосечна пруга од станице Београд Центар до Панчевачког моста)

Циљ пројекта

Циљ пројакта је да се омогући брже, ефикасније и безбедније одвијање саобраћаја за:

  • за међународни путнички и теретни саобраћај

  • посебно за приградски саобраћај између Београда и Панчева (Беовоз)

Позитивни ефекти се огледају у повећању пропусне моћи пруге и скрећење времена путовања у путничком саобраћају.

Основне карактеристике

  • параметри грађевинске и електротехничке инфраструктуре омогућавају саобраћај возова брзинама до 120 km/h,

  • доградња потребних колосечних капацитета у станицама Крњача и Овча,

  • уређење постојећег стајалишта Себеш и изградња новог стајалишта Крњача Мост,

  • изградња нових објеката у станицама и стајалиштима (зграда, перона, потходника и приступних саобраћајница),

  • изградња новог једноколосечног железничког моста преко реке Тамиш, узводно од постојећег једноколосечног железничког моста, дужине 242 м,

  • изградња 4 нова моста (распона до 8м) и 5 пропуста (отвора до 2,2м),

  • доградња и реконструкција контактне мреже, телекомуникационих и сигнално сигурносних уређаја

Повратак