štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Техничка документација за изградњу железничке станице Београд Центар

video

Предвиђена функција Београдског чвора подразумева завршетак пројектовања и изградњу концептом предвиђених станица: Београд Центар, ТПС Земун и ТПС Кијево.

Савремене путничке станице у Европи пројектују се као места размене између различитих саобраћајних мрежа интегрисана у урбанистичко окружење. Станице постају центри за разноврсне услуге у коме се обавља читав низ активности, које прате саобраћај или су индиректно везана за проток путника.

Станица Београд Центар представља срце путничког система Београдског железничког чвора. Налази се у централној зони града на десној страни реке Саве, пролазна је за главне саобраћајне правце и добро повезана са градом друмским саобраћајницама и метроом. Пројектована је као савремена путничка станица са 10 колосека, 6 перона и модерном станичном зградом у оквиру саобраћајно-пословно-комерцијалног комплекса. Започету изградњу треба наставити и израдити неопходну техничку документацију.

Простор Савског амфитеатра данас је попуњен железничким постројењима различите намене.

Изградњом путничке станице Београд Центар, техничких станица у Земуну и Кијеву, Робно транспортног центра у Макишу и обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево, теретни систем и нови путнички систем стављају се у функцију по концепту чвора.
Тиме се стварају услови да се комплекс Савског амфитеатра, који има површину од око 80 хектара, урбанизује атрактивним градским садржајима повезаним градском железницом, уз вишемилионску финансијску корист за Град Београд и Републику Србију.

Повратак