Термотехника, процесна и гасна техника

Главни пројекти за реконструкцију котларнице "Јухорска 6" у Београду

Котларница "Јухорска 6", која је у саставу система ЈКП "Београдске електране", налази се на Карабурми у подрумским просторијама стамбено-пословног објекта у улици Јухорска ...

детаљније

Идејни и Главни пројекти за изградњу градске топлане у општини Нови Кнежевац

Пројектом је предвиђена изградња нове Градске топлане у Новом Кнежевцу. Расположиви грађевински простор за уградњу котловских јединица износи 17x14 m, минималне чисте висине ...

детаљније

Главни пројекти за прелазак постојеће котларнице на чврсто гориво са парним котловима, на топловодне котлове за објекат ОЈ ЗОВС Лајковац

У постојећем стању у котларници су смештена два локомотивска котла на чврсто гориво, који производе засићену пару притиска 6.024 bara и температуре 1590C. Капацитет сваког ...

детаљније

Главни пројекти грејања гасним инфра-црвеним грејачима хала у комплексу Желвоз у Смедереву: -хале теретне колнице -хале за обраду моноблок точкова "Валдунес" -део хале за текуће оправке вагона (вага)

Предмет пројекта је грејање хала. За теретну колницу у комплексу "Желвоз" у Смедереву је предвиђено грејање преко ИЦ зрачећих гасних панелних грејача (9 комада снаге по 38 ...

детаљније

Главни пројекат за реконструкцију и адаптацију Депоа монтаже (грејање и проветравање) и Главни пројекат инсталација грејања и вентилације објекта електротехничке радионице (ЕТР) у комплексу Дорћол Градског саобраћајног предузећа Београд

За халу Депоа монтаже предвиђено је калориферско грејање топлом водом 90/70°C. Предвиђени су калорифери за рад са оптицајним ваздухом, као и калорифери који раде са мешавином ...

детаљније

Идејни и Главни пројекти топлотних подстаница ТП 52, ТП 52А и ТРZ24, ТРZ24А са припадајућом примарном и секундарном мрежом у Обреновцу

ТП-52 и ТП-52А: Предмет пројекта је прикључење новопројектованог примарног топловода на постојећи магистрални топловод, затим развод примарног топловода до спољног зида топлотних ...

детаљније

Главни пројекат санације главног фудбалског терена ФК "Црвена звезда" у ул. Љутице Богдана бр. 1а у Београду

Техничком документацијом су предвиђени сви неопходни грађевински и остали неопходни радови на монтажи нове природне траве, затим на замени инсталација за заливање терена ...

детаљније

Идејни и Главни пројекат измештања гасовода због изградње саобраћајнице Миријевски булевар за деоницу од изграђеног дела у насељу Карабурма до Улице витезова Карађорђеве звезде у насељу Миријево

Техничком документацијом је, на основу пројектног задатка као и услова и сагласности дистрибутера гаса ЈП"СРБИЈАГАС", предвиђено измештање дела постојећег челичног гасовода ...

детаљније

Latest news

Све вести