Железничко машинство

Елаборат "Експертска анализа лома осовине електролокомотиве серије ЈЖ 442-002"

Елаборат "Анализа појаве напрслина и ломова погонских осовина (вратила) електролокомотива Железница Србије са предлозима рационалне санације" -локомотива 461-006 ...

детаљније

Генерални пројекат нових електролокомотива за потребе ЈП "Железнице Србије"

Пројектом је сагледано постојеће стање, транспортна тражња и оцена укупних потреба за електричним локомотивама, у путничком и робном саобраћају, у посматраном периоду до 2020 ...

детаљније

Дефинисање и израда техничке документације за редовне оправке електро-моторног воза 412/416

У сарадњи са Институтом Кирило Савић, Београд, за све елементе и склопове ових гарнитура обрађена је неопходна, веома обимна, технолошка документација за одржавање возила ...

детаљније

Неисправности електромоторног воза серије 412/416 изазване радом кочнице и предлог решења за њихово отклањање

Утврђен је узрок проблема везаних за рад кочница ових ЕМВ. При томе се, експериментално и теоријски, по први пут на овим просторима доказује да напрслине на рамовима обртних ...

детаљније

Студија-Пројекат: Узроци убрзаног трошења точкова шинских возила ЈП "Железнице Србије" и могућности побољшања стања

Проблем се сагледава кроз могуће негативне утицаје решења и стања возних средстава и колосека, и лошег утицаја бројних лаганих вожњи на мрежи пруга Железница Србије. У другој ...

детаљније

Елаборат за "Пројекат реформе Железнице Србије, Набавка возних средстава", за финансијски аранжнам са Светском банком

-компонента 1 - Набавка нових електричних вишесистемских локомотива -компонента 2 - Набавка нових теретних кола ...

детаљније

Главни пројекат уградње мерне станице за динамичку контролу техничког стања возних средстава у Батајници

У јулу 2007. године, Саобраћајни институт ЦИП је урадио Генерални пројекат система мерних станица техничко колских послова за динамичку контролу техничког стања возних средстава ...

детаљније