Pošalji prijatelju

Мерење и израда карата буке

Саобраћајни институт ЦИП израђује потребну документацију на основу које се врши пројектовање објеката за заштиту од буке. Применом најсавременијег софтверског пакета "LIMA Plus" Саобраћајни институт ЦИП врши мапирање подручја где се генерише бука и формира карте буке. Најзначајнија примена ове врсте делатности је у пројектовању аутопутева и железничке инфраструктуре.

Повратак